VIL DU TAGE PLADSEN SOM THOUGHT LEADER PÅ DIT FELT?

Du kan skabe salg gennem en thought leader position, men det stiller store krav til dig.

Det kræver på den ene side at du lønsner kontrollen, og at du på den anden side vedholdende arbejder med indholdet og din organisation.

Det er markedsudviklende at få en tought leader position , og der er kamp i alle kanaler og medier for at få den. Thought leader rollen er en naturlig aspiration for at skabe relevant content, og positionen ligger i forlængelse af Simon Sineks grundtanke i, at vi inspireres og motiveres af ”Why”.

Hvis du har opnået en tought leader position med udgangspunkt i dine ydelser, vil du, i et møde med en kunde, ofte opleve at kunden efterspørger sparring, samtidigt med at du (nu i rollen som rådgiver) har et indhold at tale ud fra, som ikke kun fokuserer på forudsigelige produkt- og ydelsespræsentationer.

Men er din organisation afklaret, langsigtet og moden nok til at arbejde vedholdende for en thought leader position? 

Det kræver – i vores optik og erfaring – at følgende kritiske faktorer er prioriteret og fastlagt:

1.    Det er et langt sejt træk at få en tought leader position – og elefanten spises nu engang i en bid af gangen. Det kræver, at man balancerer de små kortsigtede sejre, samtidigt med at man konstant arbejder mod den langsigtede målsætning.

2.    Ingen organisation har al viden, og vejen til en tought leader position går gennem samskabelse med kunder og stakeholdere. Kunder kan, som udgangspunkt, godt lide udvikling, og hvis du laver den rigtige platform, skabes der aktive deltagere og bidragsydere. Dine kunder rykker tættere på dig, men du skal slippe kontrollen og dele.

3.     Et tought leader program er i lige så stor grad en intern forandrings- og forankringsproces, som et eksternt markedstiltag. Det stiller krav til samarbejde på tværs af siloer, og ikke mindst villighed hos salg til at flytte sælgerne mod en stadig stærkere rolle som rådgiver, der udfordrer kunderne og samskaber med dem. Der skal med andre ord også afsættes ressourcer til intern udvikling.

4.     En thought leader position vil naturligt påvirke indhold, og dermed vil der opstå behov og efterspørgsel efter nye produkte og ydelser. Efterspørgslen vil enten komme fra kunderne eller fra salg, som har behov for at sikre salg. Du skal være klar til produktudvikling.

5.     En thought leader position udvikles med fokus på content og “why”, og er derfor ikke en traditionel reklame- eller kommunikationsopgave. Positionen skabes ikke med hjemmesider, PowerPoint præsentationer eller pressemeddelelser alene. Kuglerne støbes primært i samskabelsen med bl.a. kunder med skap fokus på content udvikling, og markedsføres efterfølgende efter alle kunstens regler. ”Why” kommmer før ”how” and ”what”.

For nogle år siden implementerede vi en thought leader platform for SE Energi og Klima(Syd Energi):

Udfordringen var at skabe relationer og danne netværk mellem SE og en række strategiske beslutningstagere og influenter i Danmark, som på sigt ville kunne bidrage til at skabe en mere holdbar vækst.

Løsningen blev den konceptuelle platform, Big Future 2015, opbygget omkring et visionsstudie, som Instituttet for Fremtidsforskning gennemførte i samarbejde med et 11 mand tungt advisory board, ledet af tidligere topchef i Vestas – Ditlev Engel.

Relationerne mellem de vigtige beslutningstagere blev iscenesat parallelt og integreret med dataindsamling og vidensdeling fra Visionsstudiet via en lang række kontaktpunkter samt et Vækstpanel og en LinkedIn-gruppe.

Resultatet af Big Future 2025 blev mangesidet:

  • Der blev skabt en ”pipeline” til relevante direktionsgange overalt i Danmark, hvor mere end 750 virksomhedsledere blev identificeret og involveret
  • Der blev etableret et vækstpanel og en LinkedIn-gruppe på mere end 550 erhvervsfolk
  • Der blev skabt et brand og en vidensplatform
  • Der blev udgivet en Vækstrapport og lavet en ledelsespræsentation, der fortsat genererer møder og trækker indlægsinvitationer til SE
  • Projektet og dermed SE har fået omfattende positiv presseomtale

Er det tid til en møde(r)evolution ved etablering af en tought leader platform, så er vi klar til udfordringen. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.