Verisure

Case: Strategidag med sammenhængskraft

Udfordring: Verisure flyttede til nyt HQ og ønskede at invitere alle virksomhedens ansatte til en dag med både strategiudvikling og aktiviteter, der kunne styrke de interne relationer på kryds og tværs. Man vill gerne underbygge forretningsudviklingen gennem skabelse af stærkere sammenhæng i den interne kultur (nedbryde siloer)

Løsning: Fra iscenesættelse til nærvær. I forbindelse med flytning af hovedkontor udviklede vi en løsning hvor alle medarbejdere deltog i aktiviteter på deres nye arbejdsplads på tværs af funktioner og afdelinger.

Resultat: Bedre intern daglige sammenhængskraft. Øget tillid til retning og virksomhed. Medarbejdere blev påskønnet for hårdt arbejde.