SE Energi & Klima

Case: Big Future 2025

Udfordringen var at skabe relationer og danne netværk mellem SE og en række strategiske beslutningstagere og influenter i Danmark, som på sigt ville kunne bidrage til at skabe en mere holdbar vækst.

Løsningen blev den konceptuelle platform, Big Future 2015, opbygget omkring et Visionsstudie som Instituttet for Fremtidsforskning gennemførte i samarbejde med et 11 mand tungt advisory board, ledet af tidligere topchef i Vestas – Ditlev Engel.

Relationerne mellem de vigtige beslutningstagere blev iscenesat parallelt og integreret med dataindsamling og vidensdeling fra Visionsstudiet via en lang række kontaktpunkter samt et Vækstpanel og en LinkedIn gruppe.

Resultatet af Big Future 2025 blev mangesidet:

  • Der blev skabt en ”pipeline” til relevante direktionsgange overalt i Danmark, hvor mere 750 virksomhedsledere blev identificeret og involveret
  • Der blev etableret et vækstpanel og en LinkedIn-gruppe på mere end 550 erhvervsfolk, der fortsat følger eller deltager i dialogen
  • Der blev skabt et brand og en vidensplatform, som positionerer SE stærkt på en ”Holdbar vækst agenda”
  • Der blev udgivet en Vækstrapport og lavet en ledelsespræsentation, der fortsat genererer møder og trækker indlægsinvitationer til SE
  • Projektet og dermed SE har fået omfattende positiv presseomtale