Nets

Case: Kundeseminar med involvering

Udfordring: Nets ønskede at sikre involvering og deltagelse blandt deres vigtigste kunder på et arrangement.

Løsning: Fra informationsafsender til vidensformidler. Tættere på virkeligheden og i øjenhøjde. Og adgang til viden og netværk på lille investering. Bustur med besøg i den virkelige verden hos kunder med indlæg, bespisning og netværk under transport.

Resultat: Stor opbakning hos kernemålgruppen. Udvikling af relation og positionering. Høj intern og ekstern tilfredshed.