INSPIRATIONSYDELSER

Workshop

Workshop

WORKSHOP: Sparring på konkret udvikling af jeres kommende fysiske møde

Med udgangspunkt i vores mødemodel, designer vi sammen rammerne for et fysisk møde, I har planlagt. Vi tager udgangspunkt i KPI´er, målgruppe, afsender og økonomi – alt sammen med henblik på at skabe mere forretning.

Workshoppen består som udgangspunkt af et formøde, en workshop samt en handlingsorienteret opsamling.

Inspirationsindlæg

Inspirationsindlæg

INSPIRATOINSINDLÆG: Præsentation som garanteret vil inspirere og flytte din tilgang til fysiske møder

Med udgangspunkt i vores mødemodel, får du inspiration, værktøjer og konkrete anbefalinger til at arbejde anderledes med dine møder. Præsentationen vil blive tilpasset til dine udfordringer.

Inspirationsoplægget består af et formøde og en præsentation med løbende dialog og diskussion.

Studietur

Studietur

STUDIETUR: Skræddersyet tur med specifikt udvalgte cases, der vil inspirere og udfordre din tilgang til fysiske møder

Med udgangspunkt i din konkrete udfordring, skræddersyer vi en studietur til en række organisationer/virksomheder, som kan inspirere og udvikle en fælles tilgang til de fyssike møder eller mødepunkter i din virksomhed. Vi udvikler derefter de strategisk/taktiske rammer sammen. Alt sammen med henblik på at skabe et større afkast. Studieture er meget effektive til at skabe fælles forståelse samt flytte mulighedsgrænser.

Studieturen består af et hypoteseformøde, en studietur og en efterfølgende workshop samt en handlingsorienteret opsamling.

Foranalyse

Foranalyse

FORANALYSE: Analyse og udviklingsmøder der kortlægger fundament og rammer for jeres kommende fysiske møder

Med udgangspunkt i vores mødemodel, opstiller vi hypoteser for jeres udfordring med et konkret fysisk møde. Derefter tester vi hypoteserne og designer sammen den efterfølgende proces.  Alt sammen med udgangspunkt i at skabe mere forretning. 

Foranalysen består som udgangspunkt af et formøde, en hypoteseworkshop, en analyse, en designworkshop samt en handlingsorienteret opsamling.