Master Class

Vi etablerer et kursusforløb, som med udgangspunkt i både deltagernes egne udfordringer/muligheder med  møder, mødepunkter og mødekultur introducerer og udvikler teoretiske tilgange, modeller og cases, for at udbygge deltagernes personlige ledelseskompetencer i  møder, mødepunkter og mødekultur. Herunder i relation til valg og differentiering af digitale og fysiske møder.  Forløbet strækker sig over 5-6  ½ kursusdage fordelt over 6 måneder og har 6-8 deltagere.

Det er målet, at deltagerne opnår en strategisk ledelseskompetence inden for møder, mødepunkter og møderkultur, der sætter dem i stand til at deltage i og udfordre organisationens øverste, forretningsmæssige og politiske beslutninger omkring mødekultur.

 

Hver session fokuserer på et særligt tema med udgangspunkt i tilgange, modeller og cases. Sessionerne omfatter en deltagerforberedelse ift. pensum, oplæg fra 3D, introduktion af cases (dels fra deltagerne selv, dels fra eksterne medvirkende kompetence personer) samt konkrete øvelser og diskussion.

Gruppens deltagere er alle (del)ansvarlige for møder, mødepunkter og mødekulturen –med ambitioner om at arbejde med ledelse og organisationens samlede, forretningsmæssige fokus. Gruppens forskellige brancher er en del af kursets faglige dynamik.

Hvert Fremtidens Møde kursusforløb er segmenteret på en særlig udfordring i møder, mødepunkter eller mødekultur. F.eks. Intern mødekultur, salgsmødekultur, mv. Kontakt os hvis du gerne vil høre mere.