HOVEDYDELSER

Ofte er vores løsninger ikke så firkantet defineret, at man kan lægge dem i helt bestemte kasser.
Men overordnet sætter vi alligevel 4 overskrifter på vores ydelser:

Få styr på jeres mødekultur gennem en strategisk tilgang

Med vores mødeprioriteringsværktøjer får du både effektiviseret ressourceforbruget og sikret et større mødeafkast. Vi fastlægger og anbefaler bl.a. prioriteringen af hhv. fysiske og digitale møder. Vores analyse er opdelt i intern mødekultur, ekstern kommerciel salgskultur, og evt. borger mødekultur.

Processen indeholder analyse, strategi og efterfølgende konceptuel ramme med anbefalinger til konkrete tiltag. Et forløb som garanteret vil flytte din tilgang til de mange fysiske møder, så de bedre understøtter din forretning i en tid i hastig forandring.

Gentænk dit arrangement/event og få et større udbytte

Med udgangspunkt i vores mødeprioriteringsmodeller, designer og udvikler vi nogle klare rammer for udviklingen af jeres arrangement. Det betaler sig nemlig at kaste de faste vaner og traditioner lidt op i luften for at komme endnu tættere på hinanden. Vi er jeres rådgivere, og har samtidig et bredt netværk af kompetencer vi kan trækker ind fra opgave til opgave, idet vi arbejder ud fra devisen ”best man for the job”. Arrangementer kan bl.a. være konferencer, seminarer, medarbejderdage og messer.

Processen designes i tæt samråd med dig – og skal ikke være større end nødvendig.

Skab en platform, hvor kunderne hjælper dig med at udvikle forretningen

Etablér en videns- eller netværksplatform, og få en tillidsskabende og relationsbyggende tilgang til din målgruppe. Vi udvikler platformen, indgår alliancer og samarbejder. Med fokus på at udbygge værdien for målgruppen og dig. Ydelsen omfatter alt fra tænketanke, indsamlingsplatforme og erfagrupper til jurypaneler, erhvervsnetværk og kundepaneler.

Processen og platformen designes i tæt samråd med dig, og altid stærkt forankret i din virksomheds forretning og kultur.

Skab værdifulde oplevelser i dine fysiske kontaktpunkter

Med en Oplevelsesarkitektur™ sikrer du, at din indretning møder målgruppen på en måde, der understøtter din forretning optimalt. Vi er specialister i at skaber de optimale fysiske, mentale, emotionelle og interpersonelle rammer for at du kan få et større afkast af din investering. Vi er skarpt fokuseret på det forretningsudviklende, både fysisk og digitalt. Ydelsen omfatter permanente fysiske kontaktpunkter som butikker, kontorer eller bygninger.

Processen indeholder analyse, strategi og efterfølgende konceptuel ramme med anbefalinger til konkrete tiltag. Et forløb som garanteret vil skabe en ny og større oplevet og faktuel værdi for din målgruppe og dig.